Ing. arch. Miroslav BALEJA

Ing. arch. Lenka BURÝŠKOVÁ

Ing. Karel HOFFMANN

Vojtěch CHYTIL

Jiří PAWLUS

Služby

Ing. arch. Miroslav Baleja, Ing. arch. Lenka Burýšková

 • Návrhy rodinných domů
 • Studie staveb občanských i průmyslových
 • Urbanistické studie
 • Kompletní dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Návrhy interiérů
 • Vše uvedené ve 3D včetně fotorealistických vizualizací

Ing. Karel Hoffmann

 • Stavební projekty včetně vizualizace
 • Rodinné a bytové domy včetně návrhu
 • Průmyslové a zemědělské budovy
 • Lékařské domy
 • Budovy občanské vybavenosti
 • Projekty Zelená úsporám - stavební část
 • Autorské a stavební dozory
 • Inženýrská činnost (stavební povolení, kolaudace)
 • Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Vojtěch Chytil

 • Silnoproudové rozvody
 • Slaboproudové rozvody
 • Rodinné a bytové domy
 • Průmyslové a zemědělské budovy
 • Budovy občanské vybavenosti
 • Hotely, ubytovny
 • Venkovní rozvody NN, VO
 • Přípojky NN
 • Inženýrská činnost

Jiří Pawlus

 • Ústřední vytápění
 • Zdravotní instalace (vodovod, kanalizace)
 • Přípojky a rozvod plynu v budovách
 • Kotelny
 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Enegetické výpočty pro program Zelená úsporám